ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

救命良方 解救我們脫離哀傷苦海 憂鬱和仇恨間的深邃壕溝

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -救命良方 解救我們脫離哀傷苦海 憂鬱和仇恨間的深邃壕溝-, *救命良方 解救我們脫離哀傷苦海 憂鬱和仇恨間的深邃壕溝*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate.[CN] 救命良方 解救我們脫離哀傷苦海 憂鬱和仇恨間的深邃壕溝 Equilibrium (2002)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

救命 良方 解救 我們 脫離 哀傷 苦海 憂鬱 仇恨 深邃 壕溝

 


  

 
救命
 • (きゅうめい) (n,adj-no) lifesaving; (P) [EDICT]
 • (jiù mìng, ㄐㄧㄡˋ ㄇㄧㄥˋ) to save someone's life; (interjection) Help!; (interjection) Save me! [CE-DICT-Simplified]
 • (jiù mìng, ㄐㄧㄡˋ ㄇㄧㄥˋ) to save someone's life; (interjection) Help!; (interjection) Save me! [CE-DICT-Traditional]
良方
 • (liáng fāng, ㄌㄧㄤˊ ㄈㄤ) good medicine; effective prescription; fig. good plan; effective strategy [CE-DICT-Simplified]
 • (liáng fāng, ㄌㄧㄤˊ ㄈㄤ) good medicine; effective prescription; fig. good plan; effective strategy [CE-DICT-Traditional]
解救
 • (jiě jiù, ㄐㄧㄝˇ ㄐㄧㄡˋ) to rescue; to help out of difficulties; to save the situation [CE-DICT-Simplified]
 • (jiě jiù, ㄐㄧㄝˇ ㄐㄧㄡˋ) to rescue; to help out of difficulties; to save the situation [CE-DICT-Traditional]
我們
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT-Traditional]
脫離
 • (tuō lí, ㄊㄨㄛ ㄌㄧˊ) separate; break away [CE-DICT-Traditional]
哀傷
 • (あいしょう) (n,vs) sorrow; grief [EDICT]
 • (āi shāng, ㄞ ㄕㄤ) grieved; sad; distressed [CE-DICT-Traditional]
憂鬱
 • (ゆううつ) (adj-na,n) depression; melancholy; dejection; gloom; (P) [EDICT]
 • (yōu yù, ㄧㄡ ㄩˋ) sullen; depressed [CE-DICT-Traditional]
 • (やわ) (adj-na) poorly-built; weak; insubstantial [EDICT]
 • (なぎ) (n) (ant [EDICT]
 • (わ) (n) (1) sum; (2) harmony; peace; (pref) (3) Japanese-style; (P) [EDICT]
 • (hé, ㄏㄜˊ) and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [CE-DICT-Simplified]
 • (hè, ㄏㄜˋ) cap (a poem); respond in singing [CE-DICT-Simplified]
 • (hú, ㄏㄨˊ) to complete a set in mahjong or playing cards [CE-DICT-Simplified]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) soft; warm [CE-DICT-Simplified]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) mix together; to blend [CE-DICT-Simplified]
 • (hé, ㄏㄜˊ) and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [CE-DICT-Traditional]
 • (hè, ㄏㄜˋ) cap (a poem); respond in singing [CE-DICT-Traditional]
 • (hú, ㄏㄨˊ) to complete a set in mahjong or playing cards [CE-DICT-Traditional]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) soft; warm [CE-DICT-Traditional]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) mix together; to blend [CE-DICT-Traditional]
仇恨
 • (chóu hèn, ㄔㄡˊ ㄏㄣˋ) hatred; enmity; hostility [CE-DICT-Simplified]
 • (chóu hèn, ㄔㄡˊ ㄏㄣˋ) hatred; enmity; hostility [CE-DICT-Traditional]
 • (あいだ(P);あわい(ok)) (n-adv,n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv,n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv,n,n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv,n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P) [EDICT]
 • (かん) (n,suf) (1) interval; period of time; (2) among; between; inter- [EDICT]
 • (けん) (n) (1) 1.818 m (6 shaku); (ctr) (2) counter used to number the gaps between pillars [EDICT]
 • (ま) (n) space; room; time; pause; (P) [EDICT]
 • (jiān, ㄐㄧㄢ) between; among; space; classifier for time intervals [CE-DICT-Traditional]
 • (jiàn, ㄐㄧㄢˋ) interstice; separate [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
深邃
 • (shēn suì, ㄕㄣ ㄙㄨㄟˋ) deep (valley or night); abstruse; hidden in depth [CE-DICT-Simplified]
 • (shēn suì, ㄕㄣ ㄙㄨㄟˋ) deep (valley or night); abstruse; hidden in depth [CE-DICT-Traditional]
壕溝
 • (háo gōu, ㄏㄠˊ ㄍㄡ) trench; moat [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top