ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

收货人

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -收货人-, *收货人*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
收货人[shōu huò rén, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, / ] addressee; person receiving mail, #72,783 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hermes Enterprises The consignee of the container is a company called Hermes.[CN] 货柜的收货人是个叫 "哈尔麦斯"的公司 WXIII: Patlabor the Movie 3 (2002)
You must obtain a photo i.D. Of the recipient.[CN] 你一定要拍下收货人的照片 A Hard Day's Knight (2008)
He was told to deliver it himself to a Mr. Evans.[CN] 他所知道的收货人叫埃文斯 你就是那个埃文斯 The Lineup (1958)
McDonald's.[CN] 200)}嗯,收货人是? to anyone in particular? 200)}写店名就可以了 The Founder (2016)
Yeah, i.D. Recipient-- got it.[CN] 明白 确认收货人身份 A Hard Day's Knight (2008)
Once you've dropped the item and i.D.'d the recipient,[CN] 一旦你放下东西 确认收货人的身份 A Hard Day's Knight (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top