ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

撩乱

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -撩乱-, *撩乱*
Japanese-English: EDICT Dictionary
撩乱[りょうらん, ryouran] (n) profuse blooming [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Since PlayStation 2 came out the game software store shelves have bloomed riotously with colorful new titles.プレステ2発売後、ゲームソフト売り場は百花撩乱状態だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a lot for the eye to handle in such a confined space.[CN] 这个小房间真是让人眼花撩乱 Bust-Out (2000)
Her fans are so hypnotic that you never notice her feet.[CN] 扇子让人眼花撩乱 她跳错了也没人看到 Memoirs of a Geisha (2005)
I've gotten pretty blinding.[CN] 我已经能使人眼花撩乱. Rounders (1998)
(clicks tongue) giddy up.[CN] (点击舌头) 眼花撩乱 Hansel & Gretel Get Baked (2013)
On our journey through this big world.[CN] 在这个撩乱繁华的世界 Go Grandriders (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top