ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

授精

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -授精-, *授精*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
授精[shòu jīng, ㄕㄡˋ ㄐㄧㄥ, ] insemination, #32,202 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I had an artificial insemination with sperm from my husband.配偶者間人工授精を受けました。
I had an artificial insemination by donor.非配偶者間人工授精を受けました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I won't be able to perform the implantation procedure.[JA] 人工授精は出来ません Ted 2 (2015)
We had to use in vitro.[CN] 我们不得不体外授精. Babies & Bathwater (2005)
Did you and Kate do the old turkey baster thing?[CN] 你跟凯特 是不是去做人工授精了? Goldfish Memory (2003)
I was justjoking. You said you were getting artificial insemination.[CN] 我是开玩笑的 你不是去做人工授精了么. Yeonae (2005)
I would imagine it could, but it wouldn't have been able to inseminate itself- no way.[CN] 我猜想是有可能的 但它本身卻不会 自 行授精... 是不行的 InAlienable (2007)
My husband's been telling me we should try artificial insemination.[CN] 我老公告诉我 我们可以试试人工授精. Yeonae (2005)
- and propagate a new species on earth and take over?[CN] 因為他想,呃,她授精 - and propagate a new species on earth and take over? Trumbo (2015)
I went through the five inseminations.[CN] 我通过五个授精去了。 Loverboy (2005)
...in unfertilized emu or ostrich eggs.[JA] 未授精のダチョウの卵にDNAを Jurassic Park (1993)
Insemination is quick and solitary, and during gestation you'll be supporting and growing the collective.[CN] 授精过程迅速且隐秘 怀孕期间 您将支持并壮大集团 Equals (2015)
One male passes over and fertilizes thousands.[CN] 一只公的逐个授精 孕育出几千只小龙. Reign of Fire (2002)
I-I-I thought we were talking turkey baster here, Carol.[JA] 人工授精みたいなモンだ Falling Slowly (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top