ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

捕风捉影

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -捕风捉影-, *捕风捉影*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捕风捉影[bǔ fēng zhuō yǐng, ㄅㄨˇ ㄈㄥ ㄓㄨㄛ ㄧㄥˇ, / ] lit. chasing the wind and clutching at shadows (成语 saw); fig. groundless accusations; to act on hearsay evidence, #44,679 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
many of which could be better described as wild-goose chases.[CN] 其中诸多探险都是"捕风捉影" Eight Below (2006)
If they trace any accounts, they'll wind up chasing... a figment of my imagination.[CN] 就算抓到蛛丝马迹 也等于捕风捉影 The Shawshank Redemption (1994)
Delay talk of freedom, until there are ears that would welcome the sound.[CN] 迟些再谈自由! 四处都有捕风捉影的耳朵! Kill Them All (2010)
I've read rumors in the press, sir.[CN] 我看到过报纸上的捕风捉影 先生 The Naval Treaty (1984)
The trouble was she couldn't put on her act anymore in Auriol because they wised up.[CN] - 捕风捉影,根本就没听说... - 哦,宝贝,听我说,我可是调查过所有细节了 A Streetcar Named Desire (1951)
"You have borne false witness against your neighbor.[CN] 你捕风捉影的对邻居说三道四 Doubt (2008)
But you have to promise me that you will stop chasing ghosts.[CN] 可是你必须答应我一件事儿... ...不会再去捕风捉影. Julia's Eyes (2010)
Man, you're scratching fleas on a stuffed dog.[CN] 伙计,你有点捕风捉影 Flyboys (2006)
I mean it's a goose chase.[CN] 我觉得... 那纯粹是捕风捉影 The Pelican Brief (1993)
He's been chasing shadows Since Philby was exposed.[CN] 出了菲尔比的事后 他一直在捕风捉影 Episode #1.5 (2007)
Well, I would ask them to, uh, not base their view of me on a single lapse of... it's not going very well, is it?[CN] 哦 我希望他们 嗯 不要捕风捉影 影响他们的判断... 进展得很不顺利 是吗? God, That's Good (2007)
We thought it was just another shot in the dark.[CN] 原来我们以为那是捕风捉影 The Pelican Brief (1993)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top