ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

拝謁申し上げます 劉 閣下

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -拝謁申し上げます 劉 閣下-, *拝謁申し上げます 劉 閣下*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Greetings, Lord Mayor Liu[JA] 拝謁申し上げます 劉 閣下 Red Cliff (2008)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

拝謁(はいえつ)申し上げ(もうしあげ)ます (Liú) ()閣下 (gé xià)

 


  

 
拝謁
 • (はいえつ) (n,vs) (hum) having an audience with someone of very high social standing (e.g. the emperor) [EDICT]
申し上げる
 • (もうしあげる) (v1,vt) (1) (hum) to say; to tell; to state; (aux-v) (2) (hon) to do for; (P) [EDICT]
ます
 • (升) (n) (1) measuring container; measure; (2) box (seating at a theatre, etc.); (3) square on a grid; cell of a grid; (4) (斗 only) square bearing block (at the top of a pillar); (P) [EDICT]
 • (枡) (n) (1) measuring container; measure; (2) box (seating at a theatre, etc.); (3) square on a grid; cell of a grid; (4) (斗 only) square bearing block (at the top of a pillar); (P) [EDICT]
 • (桝) (n) (1) measuring container; measure; (2) box (seating at a theatre, etc.); (3) square on a grid; cell of a grid; (4) (斗 only) square bearing block (at the top of a pillar); (P) [EDICT]
 • (斗) (n) (1) measuring container; measure; (2) box (seating at a theatre, etc.); (3) square on a grid; cell of a grid; (4) (斗 only) square bearing block (at the top of a pillar); (P) [EDICT]
 • (増す) (v5s,vi,vt) to increase; to grow; (P) [EDICT]
 • (Liú, ㄌㄧㄡˊ) surname Liu [CE-DICT]
閣下
 • (かっか) (n,n-suf) (hon) your Excellency; his (or her) Excellency; (P) [EDICT]
 • (gé xià, ㄍㄜˊ ㄒㄧㄚˋ) Your Majesty; Sire [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top