ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

抑える

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -抑える-, *抑える*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
抑える[おさえる, osaeru] TH: ตรวจสอบให้แน่ชัด  EN: to check
抑える[おさえる, osaeru] TH: ควบคุมไว้
抑える[おさえる, osaeru] TH: ควบคุมดูแล  EN: to control
抑える[おさえる, osaeru] TH: จับตัวไว้ให้อยู่  EN: to arrest

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Here is a method of fighting down your fear.ここに恐怖を抑える方法がある。
Jane could not stop herself from crying aloud.ジェーンは声を出して泣くのを抑えることができなかった。
Curb one's enthusiasm.はやる気持ちを抑える
You should learn to restrain yourself.君は自分を抑えることを学ぶべきだ。 [ M ]
I could not keep the tears from my eyes.込み上げてくる涙を抑えることができなかった。
I could not stop herself from crying aloud.私は、声を出して泣くのを抑えることができなかった。
It was only with great difficulty that I managed to stop myself from laughing.私はどうにか笑いを抑えるのに大変苦労した。
I had complete mastery over my feeling.私は自分の気持ちを完全に抑えることができた。
I couldn't keep my anger down.私は怒りを抑えることが出来なかった。
I couldn't restrain a smile.私は微笑みを抑えることができなかった。
I couldn't control my tears.私は涙を抑えることができなかった。
It' sometimes difficult to control our feelings.自分の感情を抑えることは、時に難しい。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then a repressor protein that blocks the operating cells.[JP] 細胞活動を抑える たんぱく質は? Blade Runner (1982)
Hey, save your strength. There'll be another time.[JP] いいか 抑えるんだ 他の機会にとっておけ Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
- Just breathe, okay?[JP] ガンバって抑えるのよ The Girl Next Door (2004)
But we can reduce pressure by increasing speed.[JP] 速度を上げれば圧力上昇速度を 抑えることができます Affliction (2005)
Are you incapable of restraining yourself or do you take pride in being an insufferable know-it-all?[JP] 自分を抑える能力に欠けているのか 655) } こしゃく 小癪な知ったかぶりを 誇りに思ってるのか どちらかね? Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
I can get any team out for three innings.[JP] どんな事があっても 3回は抑える Brewster's Millions (1985)
Our mental disciplines allow us to suppress pain.[JP] 我々は、精神訓練で痛みを抑えることができる Kir'Shara (2004)
Either I'll stop him at the council today, or you'll lead my army against him.[JP] 今日 元老院で彼を抑えるか... 君が武力で彼を潰すか The Last Samurai (2003)
Intervention![JP] 抑えるぞ! Finding Nemo (2003)
What you don't know from experience is that the routine, the systems checks, the drills, the maintaining of discipline, that's what you do to prepare for war.[JP] 君が注視しない日常の生活 システムチェックやドリルの整備 自制心を抑えることが 戦争の準備をすることになっているのだ Behind Enemy Lines (2001)
My whole life, I've never really understood Vulcans-- why they work so hard to suppress their emotions.[JP] 今までの人生の中では、ヴァルカンが なぜそんなに感情を抑えることに 一生懸命なのか、理解できなかった Kir'Shara (2004)
We'll give you antibiotics to treat the infection... pain medication to keep you comfortable.[JP] 抗生物質を投与しながら― 鎮痛剤で痛みを抑える My First Mister (2001)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
抑える[おさえる, osaeru] unterdruecken, niederhalten, beherrschen [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top