ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

扱う

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -扱う-, *扱う*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
扱う[あつかう, atsukau] TH: จัดการ  EN: to handle
扱う[あつかう, atsukau] TH: ปฏิบัติต่อ

Japanese-English: EDICT Dictionary
扱う[あつかう, atsukau] (v5u, vt) to handle; to deal with; to treat; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We deal here with Emmet's 'dyad' style first presented in his experimental works in the late sixties.ここでは60年代後半のエメットの実験的な作品で初めて提示されたダイアド・スタイルを扱う
Ability to operate a computer is critical for this job.この仕事にはコンピューターを扱う能力が決定的に重要です。
This information should be covered in the main body of the text, not in the notes.この情報は注釈ではなく本文で扱うべきだ。
There points can be brought under the same heading.これらの点は同じ項目にまとめて扱うことができる。
Computers will save you much time and energy when you deal with figures and graphs.コンピューターを使えば数字やグラフを扱うときに多くの時間と労力が省ける。
You should be frank, and they will treat you as a friend.ざっくばらんにすべきです。そうすれば彼らは君を仲間として扱うだろう。 [ M ]
Let's talk about what to do with the stranger.その見知らぬ人をどう扱うべきか話し合おう。
We should do justice to both sides on that issue.その問題に関して両方の立場を公平に扱うべきだ。
Forks and chopsticks became popular because they could easily handle hot food.フォークやはしは、熱い食べ物を容易に扱うことができるために、一般に用いられるようになった。
Mr Brown is a wool merchant.ブラウンさんは羊毛を扱う商人です。
It would be unfair if we treated him so badly.もし私たちが彼をそんなにひどく扱うなら、それは不公平だろう。
Scientists deal mainly with physical matters.科学者は主として物質の問題を取り扱う

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Treat it like a horse. Okay, a horse.[JP] ‐ 馬のように扱うんです ‐ よし、お馬さん Six Degrees of Separation (2004)
As you know, I'm not the kind of man who takes such things lightly.[JP] だが、こんなことを軽く扱う男ではありません The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
How do you handle your nightmares?[JP] どうやって夢を扱う A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master (1988)
Just don't grab me like that, man.[JP] そんなふうにオレを扱う The Crazies (1973)
Handle it gently. It has to get us home.[JP] そっと扱うんだ そいつが、家に帰してくれるんだぞ Forbidden Planet (1956)
People don't understand what's involved. This is an art form.[JP] ビデオ・カメラを扱うって 仕事は芸術だ Groundhog Day (1993)
I will deal with them myself.[JP] わしが直接扱う Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Making people like singers by saying nice things about 'em?[JP] 歌手を扱うみたいに 誉めてみたら? Jersey Girl (2004)
I shouldn't treat you this way.[JP] こんな風に お前を扱うべきじゃないわ Raise the Red Lantern (1991)
How can you treat me the same way the Israelis treat you?[JP] イスラエル人が貴方を扱うのと 同様に私を扱うのだな The Syrian Bride (2004)
Pardon me, but we do have a strict policy concerning the handling of the instruments.[JP] すみませんが 当店では楽器を取り扱う際に 厳重な規則があります The Blues Brothers (1980)
And why do they give you back your personal belongings as if they'd been sanctified by the Archbishop of Canterbury?[JP] 持ち物を返す時は カンタベリーの 大司教に清められたものを 扱うみたいな態度で The Spy Who Came In from the Cold (1965)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
扱う[あつかう, atsukau] behandeln [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top