ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

打破結拜兄弟忠誠的人 將卑微地死於路旁

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -打破結拜兄弟忠誠的人 將卑微地死於路旁-, *打破結拜兄弟忠誠的人 將卑微地死於路旁*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whoever forsakes loyalty to the bloodbrother will perish at the wayside, all honor is lost![CN] 打破結拜兄弟忠誠的人 將卑微地死於路旁 Die Nibelungen: Siegfried (1924)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

打破 (dǎ pò)結拜 ()兄弟 (xiōng dì) (zhōng) (chéng) (de) (rén) (jiāng)卑微 (bēi wēi)地死 () ()路旁 ()

 


  

 
打破
 • (だは) (n,vs) break-down; defeat; abolish; (P) [EDICT]
 • (dǎ pò, ㄉㄚˇ ㄆㄛˋ) to break; to smash [CE-DICT-Simplified]
 • (dǎ pò, ㄉㄚˇ ㄆㄛˋ) to break; to smash [CE-DICT-Traditional]
兄弟
 • (きょうだい(P);けいてい) (n) (See ご兄弟) siblings; brothers and sisters; (P) [EDICT]
 • (xiōng dì, ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ) brothers; brethren [CE-DICT-Simplified]
 • (xiōng dì, ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ) brothers; brethren [CE-DICT-Traditional]
 • (ちゅう) (n) loyalty; devotion; fidelity; faithfulness [EDICT]
 • (zhōng, ㄓㄨㄥ) loyal [CE-DICT-Simplified]
 • (zhōng, ㄓㄨㄥ) loyal [CE-DICT-Traditional]
 • (まこと) (adv,n) (1) truth; reality; (2) sincerity; honesty; integrity; fidelity; (3) (arch) that's right (used when recalling forgotten information, suddenly changing the subject, etc.); (P) [EDICT]
 • (chéng, ㄔㄥˊ) honest; sincere; true [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
 • (じん) (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) [EDICT]
 • (と) (suf) person [EDICT]
 • (にん(P);たり;り) (ctr) (1) counter for people; (n) (2) (にん only) (usu. in compound words) person; (P) [EDICT]
 • (ひと) (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) [EDICT]
 • (rén, ㄖㄣˊ) man; person; people [CE-DICT-Simplified]
 • (rén, ㄖㄣˊ) man; person; people [CE-DICT-Traditional]
 • (jiāng, ㄐㄧㄤ) (will, shall, "future tense"); ready; prepared; to get; to use [CE-DICT-Traditional]
 • (jiàng, ㄐㄧㄤˋ) a general [CE-DICT-Traditional]
卑微
 • (bēi wēi, ㄅㄟ ㄨㄟ) petty and low [CE-DICT-Simplified]
 • (bēi wēi, ㄅㄟ ㄨㄟ) petty and low [CE-DICT-Traditional]
 • (Yū, ) surname Yu [CE-DICT-Simplified]
 • (yú, ㄩˊ) in; at; to; from; by; than; out of [CE-DICT-Traditional]
 • (Yū, ) surname Yu [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top