ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

打电话

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -打电话-, *打电话*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打电话[dǎ diàn huà, ㄉㄚˇ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to make a telephone call, #2,125 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on! Help me![CN] 快打电话 The Blue Angel (1930)
Get out, or I'll call my husband![CN] 滚,要不我打电话 给我丈夫了. One Hour with You (1932)
He can't even get a phone call we don't know about.[CN] 他连打电话我们都知道 It Happened One Night (1934)
About 1000 dollars.[CN] 100万 敏彩打电话报警 Episode #1.2 (2004)
Call?[CN] 打电话 The Grapes of Death (1978)
Call them.[CN] 打电话 The Oxford Murders (2008)
Now, tomorrow you put on your nicest derby and you go and call on your customers... and tell 'em you've separated from your wife... because of her connection with those two terrible wretches.[CN] 明天你穿上最好的衣服给客户打电话 告诉他们你和妻子分开了 因为她和那两个流氓无赖有染 Design for Living (1933)
Call me.[CN] 打电话给我 The Prey (2011)
I ordered the Coke[CN] 那个小男孩就打电话来了 Episode #1.2 (2004)
Mrs. Are you just going to sit there?[CN] 是不是应该去打电话报警 说她失踪了 Episode #1.8 (2004)
Then telephone her first, not to leave the hotel.[CN] 那么先给她打电话叫她别离开酒店 The Mummy (1932)
Couldrt I call her to my office?[CN] 我不会打电话给她 叫她来我办公室吗? One Hour with You (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top