ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

我,我站在沟壑之前,悬崖之上 抬起了脚步,准备着退出

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我,我站在沟壑之前,悬崖之上 抬起了脚步,准备着退出-, *我,我站在沟壑之前,悬崖之上 抬起了脚步,准备着退出*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Me, I was in a ditch, up a cliff, out of step, ready to quit.[CN] 我,我站在沟壑之前,悬崖之上 抬起了脚步,准备着退出 I'm Not There (2007)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() () (zhàn) (zài)沟壑 (gōu hè)之前 (zhī qián)悬崖 (xuán yá)之上 (zhī shàng) 抬起 (tái qǐ) (le)脚步 (jiǎo bù)准备 (zhǔn bèi) (zhāo)退出 (tuì chū)

 


  

 
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT]
 • (zhàn, ㄓㄢˋ) station; to stand; to halt; to stop [CE-DICT]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
沟壑
 • (gōu hè, ㄍㄡ ㄏㄜˋ) gorge; gulch; ravine; deep ditch [CE-DICT]
之前
 • (zhī qián, ㄓ ㄑㄧㄢˊ) before; prior to; ago [CE-DICT]
悬崖
 • (xuán yá, ㄒㄩㄢˊ ㄧㄚˊ) precipice [CE-DICT]
之上
 • (zhī shàng, ㄓ ㄕㄤˋ) above [CE-DICT]
抬起
 • (tái qǐ, ㄊㄞˊ ㄑㄧˇ) uplift [CE-DICT]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT]
脚步
 • (jiǎo bù, ㄐㄧㄠˇ ㄅㄨˋ) footstep; step [CE-DICT]
准备
 • (zhǔn bèi, ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ) preparation; prepare [CE-DICT]
 • (ぎ) (n,n-suf) clothes; outfit; uniform; gi [EDICT]
 • (ちゃく) (ctr) (1) counter for suits of clothing; (suf) (2) (See 到着) arriving at ...; (P) [EDICT]
 • (zhāo, ㄓㄠ) catch; receive; suffer [CE-DICT]
 • (zháo, ㄓㄠˊ) to touch; to come in contact with; to feel; to be affected by; to catch fire; to fall asleep; to burn [CE-DICT]
 • (zhe, ㄓㄜ˙) particle attached after verb to indicate action in progress, like -ing ending [CE-DICT]
 • (zhuó, ㄓㄨㄛˊ) to wear (clothes); to contact; to use; to apply [CE-DICT]
退出
 • (たいしゅつ) (n,vs) leaving (e.g. work at end of day); withdrawal (e.g. from a noble's or superior's presence); exit (e.g. from a market) [EDICT]
 • (tuì chū, ㄊㄨㄟˋ ㄔㄨ) to withdraw; to abort; to quit [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top