ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

我是伴随着 贝德里赫·尼克德姆 的《隐士》而降生的

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我是伴随着 贝德里赫·尼克德姆 的《隐士》而降生的-, *我是伴随着 贝德里赫·尼克德姆 的《隐士》而降生的*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm set for life with The Hermit by Bedrich Nikodem.[CN] 我是伴随着 贝德里赫·尼克德姆 的《隐士》而降生的 Slavnosti snezenek (1984)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() (shì)伴随 (bàn suí) (zhāo) (bèi)德里 (dé lǐ) ()·尼克 (Ní kè)德姆 () (de) ()隐士 (yǐn shì) () (ér)降生 (jiàng shēng) (de)

 


  

 
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Simplified]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Traditional]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
伴随
 • (bàn suí, ㄅㄢˋ ㄙㄨㄟˊ) to follow; to accompany [CE-DICT-Simplified]
 • (ぎ) (n,n-suf) clothes; outfit; uniform; gi [EDICT]
 • (ちゃく) (ctr) (1) counter for suits of clothing; (suf) (2) (See 到着) arriving at ...; (P) [EDICT]
 • (zhāo, ㄓㄠ) catch; receive; suffer [CE-DICT-Simplified]
 • (zháo, ㄓㄠˊ) to touch; to come in contact with; to feel; to be affected by; to catch fire; to fall asleep; to burn [CE-DICT-Simplified]
 • (zhe, ㄓㄜ˙) particle attached after verb to indicate action in progress, like -ing ending [CE-DICT-Simplified]
 • (zhuó, ㄓㄨㄛˊ) to wear (clothes); to contact; to use; to apply [CE-DICT-Simplified]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) cowries; shell; valuables; shellfish; surname Bei [CE-DICT-Simplified]
德里
 • (dé lǐ, ㄉㄜˊ ㄌㄧˇ) Delhi; New Delhi (capital of India); same as 新德里 [CE-DICT-Simplified]
 • (dé lǐ, ㄉㄜˊ ㄌㄧˇ) Delhi; New Delhi (capital of India); same as 新德里 [CE-DICT-Traditional]
 • (hè, ㄏㄜˋ) surname He; awe-inspiring [CE-DICT-Simplified]
 • (hè, ㄏㄜˋ) surname He; awe-inspiring [CE-DICT-Traditional]
尼克
 • (Ní kè, ㄋㄧˊ ㄎㄜˋ) Nick (name) [CE-DICT-Simplified]
 • (Ní kè, ㄋㄧˊ ㄎㄜˋ) Nick (name) [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
隐士
 • (yǐn shì, ㄧㄣˇ ㄕˋ) hermit [CE-DICT-Simplified]
 • (ér, ㄦˊ) and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast) [CE-DICT-Simplified]
 • (ér, ㄦˊ) and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast) [CE-DICT-Traditional]
降生
 • (jiàng shēng, ㄐㄧㄤˋ ㄕㄥ) to be born; arrival of newborn; birth (of a savior or religious leader) [CE-DICT-Simplified]
 • (jiàng shēng, ㄐㄧㄤˋ ㄕㄥ) to be born; arrival of newborn; birth (of a savior or religious leader) [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top