ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

我慢

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我慢-, *我慢*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贡高我慢[gòng gāo wǒ màn, ㄍㄨㄥˋ ㄍㄠ ㄨㄛˇ ㄇㄢˋ, / ] haughty and arrogant [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
我慢[がまん, gaman] (n vi) อดทนอดกลั้น, หักห้ามใจ

Japanese-English: EDICT Dictionary
我慢[がまん, gaman] (n,vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P) [Add to Longdo]
我慢しないで[がまんしないで, gamanshinaide] (exp) (See 我慢) without restraint; without hesitation; without holding back [Add to Longdo]
我慢強い;がまん強い[がまんづよい, gamanduyoi] (adj-i) (very) patient; persevering [Add to Longdo]
我慢[がまんじる, gamanjiru] (n) (sl) pre-ejaculate; pre-ejaculatory fluid; Cowper's fluid; slang [Add to Longdo]
我慢比べ[がまんくらべ, gamankurabe] (n) contest of endurance [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質問してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調子で口火を切った。
"I can't stand it any more!" "Calm down. I'll come over as soon as possible."「もう我慢できないっ!」「落ち着けよ。すぐそこに行くから。」
I can't abide that fellow.あいつには我慢できない。
Because a man whose manners are as bad as yours must try everyone's patience.あなたのような態度には誰だって我慢できませんわ。 [F]
I can't put up with that noise any longer.あの音にはもうこれ以上我慢できない。
I cannot put up with all that noise.あの雑音には我慢できない。
I can't endure that noise a moment longer.あの騒音にはもうこれ以上は我慢する事は出来ません。
I can't abide that noise.あの騒音には我慢できない。
I can't put up with that loud noise.あの大きな騒音には我慢できない。
I cannot abide him.あの男には我慢ならない。
I can't stand that silly woman.あの馬鹿な女には我慢できない。
I can't abide that rude man.あの無礼な男には我慢ならない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I said: "I will go now. I need to go now."[JA] 我慢できなくなって "もうやめる"って思ったの  ()
No, you make a decision right now, Tony. It's me or him.[JA] 人にはやるくせに 自分は我慢できないか? The Widow Maker (2017)
I'm starting to realise, it was all about you, and beating Veronica no matter what the cost.[CN] 但你知道吗? 我慢慢发现你很自私 不惜任何代价击败薇洛妮卡 Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
♪ I'd jog into work at six[CN] ? 我慢跑到工作六 Goddess (2013)
I will change,eventually[CN] 我慢慢改 American Dreams in China (2013)
Nothing happened.[JA] 我慢にも限界がある The Widow Maker (2017)
I shuffle around, occasionally bumping into people, unable to apologize or say much of anything.[CN] 我慢吞吞地到处逛,偶尔撞到人 但我没法说话,也没法道歉 Warm Bodies (2013)
I saw it on World in Action.[JA] もう我慢できない The Widow Maker (2017)
Hang in there, buddy.[JA] 我慢して  ()
The US Attorney will make a statement that there was insufficient evidence to bring an indictment.[JA] 司法長官が会見をする 起訴するには不十分だったとね 我慢できるか? A Flash of Light (2017)
Hang in there.[JA] 我慢して  ()
I came to realize he was a completely different person.[CN] 我慢慢認識到一個完全不同的他 It Was a Very Good Year (2012)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
我慢[がまん, gaman] Geduld, Toleranz, Selbstbeherrschung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top