ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

我总是迟到 开保时捷 大声放着他们听不惯的音乐

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我总是迟到 开保时捷 大声放着他们听不惯的音乐-, *我总是迟到 开保时捷 大声放着他们听不惯的音乐*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Morning, Dave.[CN] 我总是迟到 开保时捷 大声放着他们听不惯的音乐 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

总是 迟到 保时捷 大声 放着 他们 听不惯 音乐

 


  

 
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT]
总是
 • (zǒng shì, ㄗㄨㄥˇ ㄕˋ) always [CE-DICT]
迟到
 • (chí dào, ㄔˊ ㄉㄠˋ) to arrive late [CE-DICT]
 • (kāi, ㄎㄞ) to open; to start; to turn on; to write out (a medical prescription); to operate (vehicle); abbr. for 開爾文|开尔文 degrees Kelvin [CE-DICT]
保时捷
 • (Bǎo shí jié, ㄅㄠˇ ㄕˊ ㄐㄧㄝˊ) Porsche (car company) [CE-DICT]
大声
 • (おおごえ) (n,adj-no) large voice; (P) [EDICT]
 • (dà shēng, ㄉㄚˋ ㄕㄥ) loudly; loud [CE-DICT]
他们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
音乐
 • (yīn yuè, ㄧㄣ ㄩㄝˋ) music [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top