ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

愿其威名与吾王朝共長存!

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -愿其威名与吾王朝共長存!-, *愿其威名与吾王朝共長存!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
May his name last as long as our dynasty![CN] 愿其威名与吾王朝共長存! The Black Seal (1983)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

愿其 ()威名 (wēi míng) () ()王朝 (wáng cháo)共長 () (cún)!

 


  

 
威名
 • (いめい) (n) fame; prestige [EDICT]
 • (wēi míng, ㄨㄟ ㄇㄧㄥˊ) fame for fighting prowess; military glory [CE-DICT-Simplified]
 • (wēi míng, ㄨㄟ ㄇㄧㄥˊ) fame for fighting prowess; military glory [CE-DICT-Traditional]
 • (むた;みた(共)) (n) (arch) (after noun+が, pronoun+の, etc.) together with ... [EDICT]
 • (yú, ㄩˊ) (same as 歟|欤, final particle expression doubt or surprise, similar to 吗 or 呢) [CE-DICT-Simplified]
 • (yǔ, ㄩˇ) and; to give; together with [CE-DICT-Simplified]
 • (yù, ㄩˋ) take part in [CE-DICT-Simplified]
 • (wú, ㄨˊ) I; my [CE-DICT-Simplified]
 • (wú, ㄨˊ) I; my [CE-DICT-Traditional]
王朝
 • (おうちょう) ราชวงศ์ [LongdoJP]
 • (おうちょう) (n) dynasty; (P) [EDICT]
 • (wáng cháo, ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ) dynasty [CE-DICT-Simplified]
 • (wáng cháo, ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ) dynasty [CE-DICT-Traditional]
 • (cún, ㄘㄨㄣˊ) exist; deposit; store; keep; survive [CE-DICT-Simplified]
 • (cún, ㄘㄨㄣˊ) exist; deposit; store; keep; survive [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top