ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

意图

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -意图-, *意图*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意图[yì tú, ㄧˋ ㄊㄨˊ, / ] intent; intention; intend; schematic diagram, #7,908 [Add to Longdo]
意图[shì yì tú, ㄕˋ ㄧˋ ㄊㄨˊ, / ] drawing used to convey basic meaning; sketch; schema, #20,753 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You want to make people think... that Andre LaTour killed my husband.[CN] 你的意图很明显 你想让大家以为是特尔干的 The Paradine Case (1947)
-I doubt it.[CN] - 他的意图良好吗? The Best Years of Our Lives (1946)
For exactly the opposite purpose we're telling our stories.[CN] 与我们要讲的故事,意图完全相反 I vinti (1953)
Not just what he means to do...[CN] 不仅仅是他的意图,还有他的本意 I vinti (1953)
To our health... and may our enemies, if they exist, be unconscious of our purpose.[CN] 为了我们的健康 但愿我们的敌人 对我们的意图不抱怀疑 The Lady Vanishes (1938)
We must discover what he's up to and what he means to do.[CN] 我们一定要知道他的意图 I vinti (1953)
We'll make no further attempt to take the well, if we get water.[CN] 如果我们有足够水 我们没有意图要占领那口井 Sahara (1943)
What is this, Scarlett? A secret?[CN] 你有何意图 Gone with the Wind (1939)
The court realizes what counsel is trying to do.[CN] 本法庭明白原告律师的意图 Bordertown (1935)
Do not misunderstand. He made clear his intentions.[CN] 我搞得很明白 他把自己的意图表达得很清楚 The Reckless Moment (1949)
My words was straight but my intentions was as crooked as the Ocklawaha River.[CN] 我的话很直,但意图却不怀好意 The Yearling (1946)
Most of the miseries of the world were caused by wars.[CN] 但他们曾侮辱我们! 你不可意图不战 Gone with the Wind (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top