ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

恐怖政治

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -恐怖政治-, *恐怖政治*
Japanese-English: EDICT Dictionary
恐怖政治[きょうふせいじ, kyoufuseiji] (n) politics of fear [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
One student says the purge is still going on in China and terror is spread all over.学生のひとりによれば、中国では今なお粛清が行われ、恐怖政治が横行しているとのことです。
The neighboring countries never submitted to his terrorism.近隣諸国は決して彼の恐怖政治に屈服しなかった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This reign of terror is entirely the Praetorians.[JA] まさに恐怖政治 Gladiator (2000)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
恐怖政治[きょうふせいじ, kyoufuseiji] Schreckensherrschaft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top