ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

心肺

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -心肺-, *心肺*
Japanese-English: EDICT Dictionary
心肺[しんぱい;しんはい, shinpai ; shinhai] (n) (1) heart and lungs; (adj-no) (2) cardiopulmonary; (n) (3) (abbr) (See 人工心肺) heart and lung machine [Add to Longdo]
心肺機能[しんぱいきのう, shinpaikinou] (n) cardio-pulmonary function [Add to Longdo]
心肺蘇生法[しんぱいそせいほう, shinpaisoseihou] (n) cardiopulmonary resuscitation; CPR [Add to Longdo]
心肺停止[しんぱいていし, shinpaiteishi] (n) cardiopulmonary arrest [Add to Longdo]
心肺停止状態[しんぱいていしじょうたい, shinpaiteishijoutai] (n) (in a) state of cardiopulmonary arrest [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's continue CPR, please.[CN] 继续心肺复苏 来吧 E.T. the Extra-Terrestrial (1982)
And it's just too bad that Tandy couldn't have been here, because he was an expert at CPR.[JA] 更に、そこに タンディがいなかった 彼は、心肺蘇生のエキスパートだった Dead Man Walking (2015)
I took a CPR dummy, and I dressed it up to look like Gordon, and I talk to it, and I do other stuff with it, and we're probably gonna need a new CPR dummy.[JA] 私は、CPR(心肺蘇生術)の ダミーに ゴードンの服を着せてた それと話をしたり、色々したわ No Bull (2015)
- What's CPR?[CN] 什么是心肺复苏术? 是你! Back to the Future Part II (1989)
Give him C.P.R.?[JA] 心肺蘇生? Daddy's Home (2015)
It hurts.[CN] 痛徹心肺. How to Steal a Million (1966)
They're afraid of pneumonia, other complications.[CN] 他们担心肺结核和其他并发症 Magnificent Obsession (1954)
I need a crash cart now. - Someone's called a code.[JA] 心肺蘇生をする The Hollars (2016)
- Nothing. - Starting CPR.[CN] 没反应,开始心肺复苏 Flatliners (1990)
- a little CPR refresher, okay?[JA] - これは、心肺蘇生術よ No Bull (2015)
- Shit! Starting CPR. Bag her, Steckle.[CN] 特克,开始心肺复苏 Flatliners (1990)
You push on his ribs.[CN] 心肺腹甦術什麼的 In a Glass Cage (1986)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top