ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

当听到来自太空深处的这种声音 他们怀疑发生最坏的情况

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -当听到来自太空深处的这种声音 他们怀疑发生最坏的情况-, *当听到来自太空深处的这种声音 他们怀疑发生最坏的情况*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When they heard this sound coming from deep space, they suspected the worst.[CN] 当听到来自太空深处的这种声音 他们怀疑发生最坏的情况 Supernovas (2010)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(dāng)听到 (tīng dào)来自 (lái zì)太空 (tài kōng)深处 (shēn chù) (de)这种 (zhè zhǒng)声音 (shēng yīn) 他们 (tā men)怀疑 (huái yí)发生 (fā shēng)最坏 () (de)情况 (qíng kuàng)

 


  

 
 • (とう) (pref) this (business organisation or place) [EDICT]
 • (dāng, ㄉㄤ) to be; to act as; manage; withstand; when; during; ought; should; match equally; equal; same; obstruct; just at (a time or place); on the spot; right; just at [CE-DICT-Simplified]
 • (dàng, ㄉㄤˋ) at or in the very same...; to pawn; suitable; adequate; fitting; proper; replace; represent [CE-DICT-Simplified]
听到
 • (tīng dào, ㄊㄧㄥ ㄉㄠˋ) to hear [CE-DICT-Simplified]
来自
 • (lái zì, ㄌㄞˊ ㄗˋ) to come from (a place); From: (in email header) [CE-DICT-Simplified]
太空
 • (tài kōng, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ) outer space [CE-DICT-Simplified]
 • (tài kōng, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ) outer space [CE-DICT-Traditional]
深处
 • (shēn chù, ㄕㄣ ㄔㄨˋ) abyss; depths; deepest or most distant part [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
这种
 • (zhè zhǒng, ㄓㄜˋ ㄓㄨㄥˇ) this; this kind of; this sort of; this type of [CE-DICT-Simplified]
声音
 • (せいおん;こわね) (n,adj-no) vocal sound; tone of voice [EDICT]
 • (shēng yīn, ㄕㄥ ㄧㄣ) voice; sound [CE-DICT-Simplified]
他们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT-Simplified]
怀疑
 • (huái yí, ㄏㄨㄞˊ ㄧˊ) to doubt; to suspect; doubt; suspicion; skeptical [CE-DICT-Simplified]
发生
 • (fā shēng, ㄈㄚ ㄕㄥ) to happen; to occur; to take place; to break out [CE-DICT-Simplified]
情况
 • (qíng kuàng, ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ) circumstances; state of affairs; situation [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top