ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

対岸

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -対岸-, *対岸*
Japanese-English: EDICT Dictionary
対岸[たいがん, taigan] (n) opposite shore; (P) [Add to Longdo]
対岸の火事[たいがんのかじ, taigannokaji] (exp) no skin off my nose; somebody else's problem; fire on the opposite shore [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I am glad it was someone else who got it.対岸の火事で良かった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, you're standing on a beach, we're facing a Tsunami but you've only got a bucket to change it.[JA] 海岸の対岸に いると言うなら 津波に巻き込まれる筈だが だが手にしてるのは バケツひとつだ End Times (2012)
And I am standing on a beach on the other side of time![JA] その対岸に立っているのが 私なのだ End Times (2012)
Shut up![JA] 対岸に行かねばならんのだ Tikhiy Don (1957)
A pebble tossed from a beach can becomes a Tsunami on the other side of the world.[JA] 一つの石が海岸で転がれば 対岸の岸では 津波となって伝わるのだ End Times (2012)
During combat, two of these would jump over a river, towing cables.[JA] 戦闘中 2台が対岸へ 跳んでケーブルを渡す Batman Begins (2005)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
対岸[たいがん, taigan] gegenueberliegendes_Ufer, anderes_Ufer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top