ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

密歇根大学

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -密歇根大学-, *密歇根大学*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
密歇根大学[Mì xiē gēn Dà xué, ㄇㄧˋ ㄒㄧㄝ ㄍㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Michigan, #66,116 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Carl has a new teaching appointment at the University of Michigan.[CN] 卡尔在密歇根大学有个新的教师职位 Eyes Wide Shut (1999)
They think he goes to medical school at the University of Michigan.[CN] 他们以为他要去密歇根大学读医科 Can I Have a Mother (2012)
14-13 Michigan![CN] 十四比十三,密歇根大学 Air Force One (1997)
I was a visiting professor at the University of Michigan and I met this girl, a student of mine.[CN] I was a visiting professor at the University of Michigan 我曾在密歇根大学当访问学者。 and I met this girl, a student of mine. 我遇到了个女孩,我的学生。 Episode #1.8 (2014)
I have a niece, and I sent her a University of Michigan T-shirt in an envelope.[CN] 我有个侄女 我用信封给她寄了件密歇根大学的T恤 Closing Arguments (2011)
And "M"...is for University of Michigan, of course.[CN] 然后"M"是... 密歇根大学 当然的 Prom (2011)
- I went to college at 14, University of Michigan.[CN] 噢我14岁上大学, 密歇根大学 Compulsion (1959)
He thinks you're staying here and going to Michigan with him.[CN] 他认为你会待在这里和他去密歇根大学 Prom (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top