ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

安定性

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -安定性-, *安定性*
Japanese-English: EDICT Dictionary
安定性[あんていせい, anteisei] (n) stability; security; equilibrium [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Rigid wheels give sufficient stability to a low-speed vehicle steered by outside forces.ホイールに剛性があると、・・・の安定性は増す。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's slower than a Black Hawk and lacks the offense and the stability, but it can hide.[JA] ブラックホークより遅く 攻撃力と安定性に欠ける しかし隠密行動ができる Zero Dark Thirty (2012)
Family, stability...[JA] 家族とか安定性とか Avengers: Age of Ultron (2015)
She'd been showing signs of instability for some time.[JA] 彼女には時々 不安定性の 兆候がありました The Coat Hanger (2012)
Every equation needs stability,something known.[JA] あらゆる方程式には 安定性が必要だ The Constant (2008)
Stability.[JA] 安定性 Minute to Win It (2014)
Directional stability is 33 over 10, rise is steady, pitch is 8 degrees.[JA] 方向安定性は10以上の33 上昇が安定していてピッチは8度 Fantastic Four (2015)
Stability.[JA] 安定性 The Wolf of Wall Street (2013)
Suffice it to say, Claire's history of instability is longer than 48 hours.[JA] あえて言うなら クレアの不安定性の過程が 48時間をこえてる Nautilus (2014)
[ STABILITY WARNING ] -11.2 degrees[JA] 安定性の警告 -11. 2度 The Martian (2015)
Assuming market stability, if we harvest later this century, profit margins should eclipse your nearest competitor.[JA] 市場の安定性を仮定し もし私達がこの世紀を収穫するなら 利益はあなたのライバルを 上回るでしょう Jupiter Ascending (2015)
I was just checking the stability of the icepack around the base.[JA] 氷嚢の安定性を チェックしていた時 274 (2014)
Islamabad's persistent attachment to violent extremist groups and the fact that Pakistan may lurch into greater internal instability-- thus threatening the security of its nuclear arsenal-- all means that an easy alliance between our two countries is not in the cards anytime soon.[JA] 極端に暴力的な集団に イスラマバードの持続的な愛着 さらにパキスタンは 国内の不安定性 Iron in the Fire (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top