ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

安全第一

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -安全第一-, *安全第一*
Japanese-English: EDICT Dictionary
安全第一[あんぜんだいいち, anzendaiichi] (n) safety first [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We got it covered.[JA] 安全第一だろ Chupacabra (2011)
Makesureyoursafety! Do not be careless![CN] 安全第一,要避免粗心大意 Trinity and Beyond: The Atomic Bomb Movie (1995)
Safety to humans.[CN] 人身安全第一 Terror Firmer (1999)
Better safe than sorry. That's my motto.[JA] 安全第一が信条でね Better Call Saul (2009)
It's like my mama always says, "Better safe than-than sorry."[CN] 正如我妈妈常说的, "安全第一。" The Waterboy (1998)
We need to keep everyone safe, okay? So just get inside, keep your lights off.[JA] 安全第一だ 電気は消しておけ Made to Suffer (2012)
Safety is first, all right?[JA] 安全第一 そうだろ? The Wolf of Wall Street (2013)
Security![CN] 安全第一 RocketMan (1997)
Safety first.[JA] /ナンバー安全第一 The Hangover (2009)
I'm so worried for that boy.[JA] リリアン製鉄所 安全第一 最後の事故から784日 あの子が心配よ Super 8 (2011)
Safety first.[JA] 安全第一 Mors Praematura (2013)
Safety first, Shaun.[JA] 安全第一だ ショーン・・ Shaun of the Dead (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top