ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

孝行

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -孝行-, *孝行*
Japanese-English: EDICT Dictionary
孝行[こうこう, koukou] (adj-na,n) filial piety; (P) [Add to Longdo]
孝行をしたい時分に親は無し[こうこうをしたいじぶんにおやはなし, koukouwoshitaijibunnioyahanashi] (exp) (id) When you wish to be filial, your parents are gone [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When one would be filial, one's parents are gone.孝行したいときに親はなし。
By the time you wish to be a good son, your parents are long gone.孝行したいときには親はなし。
It must be nice having such a loyal son. You don't have to wonder if you'll be taken care of in your old age.孝行な息子さんがいるから、老後の心配しなくていいわね。 [F]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We could give her everything she desires.[JA] 山ほど孝行できるな Tale of Tales (2015)
I still have a lot of things to take out on you for my childhood.[JA] 育ててくれたから 親孝行をしたいの Dead Man Down (2013)
The dutiful daughter.[JA] ふーん 親孝行じゃん Umizaru (2004)
Let us pretend that you are a loving daughter... and I am a good father.[JA] 父を愛してる孝行娘と- 良い父親の芝居を Gladiator (2000)
You were a very devoted daughter.[JA] 大変親孝行な娘さんだ The Lady (2011)
The second will get a secure job...[JA] ずっとそばに置いて 親孝行させんだ 次男坊は... Metro ni notte (2006)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
孝行[こうこう, koukou] Liebe_zu_den_Eltern, Pflicht_gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top