ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

威利旺卡原本在樱桃街上 开了一家小店 willy

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -威利旺卡原本在樱桃街上 开了一家小店 willy-, *威利旺卡原本在樱桃街上 开了一家小店 willy*, 威利旺卡原本在樱桃街上 开了一家小店 wil

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

威利 (Wēi lì)旺卡 ()原本 (yuán běn) (zài)樱桃 (yīng táo)街上 (jiē shang) (kāi) (le)一家 (yī jiā)小店 () Willy ( W IH1 L IY0)

 


  

 
威利
 • (Wēi lì, ㄨㄟ ㄌㄧˋ) Wylie (name); Turrell Wylie, originator of the Wylie transcription of Tibetan script [CE-DICT-Simplified]
 • (Wēi lì, ㄨㄟ ㄌㄧˋ) Wylie (name); Turrell Wylie, originator of the Wylie transcription of Tibetan script [CE-DICT-Traditional]
原本
 • (げんぽん) (n) the original; original copy; script; (P) [EDICT]
 • (yuán běn, ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ) originally; original; abbr. for Euclid's elements 幾何原本|几何原本 [CE-DICT-Simplified]
 • (yuán běn, ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ) originally; original; abbr. for Euclid's elements 幾何原本|几何原本 [CE-DICT-Traditional]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
樱桃
 • (yīng táo, ㄊㄠˊ) cherry [CE-DICT-Simplified]
街上
 • (jiē shang, ㄐㄧㄝ ㄕㄤ˙) on the street [CE-DICT-Simplified]
 • (jiē shang, ㄐㄧㄝ ㄕㄤ˙) on the street [CE-DICT-Traditional]
 • (kāi, ㄎㄞ) to open; to start; to turn on; to write out (a medical prescription); to operate (vehicle); abbr. for 開爾文|开尔文 degrees Kelvin [CE-DICT-Simplified]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
一家
 • (いっか(P);いっけ) (n) a house; a home; a family; a household; one's family; one's folks; a style; (P) [EDICT]
 • (yī jiā, ㄧ ㄐㄧㄚ) the whole family [CE-DICT-Simplified]
 • (yī jiā, ㄧ ㄐㄧㄚ) the whole family [CE-DICT-Traditional]
小店
 • (しょうてん(小店);こみせ) (n) (1) little shop; small shop; small store; (2) (しょうてん only) (hum) my shop; (3) (こみせ only) low class whorehouse in Fujiwara (Edo period); low class brothel; (4) (こみせ only) passage formed under the eaves of houses after heavy snowfalls (Tohoku region) [EDICT]
Willy
 • /W IH1 L IY0/ [CMU]
 • (n) /w'ɪliː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top