ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

套裤

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -套裤-, *套裤*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
套裤[tào kù, ㄊㄠˋ ㄎㄨˋ, / ] leggings, #185,358 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's the matter with your pantsuit?[CN] 这套裤装哪里不好? The Heat (2013)
He'll go as a real cowboy with chaps and spurs and everything.[CN] 他会作为一个真正的牛仔去的 穿着皮套裤,带着马刺和一切东西 Saratoga Trunk (1945)
Come on chaps![CN] 来啊,皮套裤! Merry Christmas Mr. Lawrence (1983)
I think it's a signal to other chaps.[CN] 我认为那是对其他皮套裤的一个信号 Episode #1.2 (2003)
I don't know what you chaps been bellyaching about the veritable garden of Eden[CN] 我不知道你的套裤被bellyaching约 伊甸园名副其实的花园 The Water Diviner (2014)
It's got this bull that we can ride, and there's line dancing, and there's these hot guys in chaps... some of whom aren't even gay.[CN] 我们可以骑牛 我们可以跳排排舞 还有很多穿皮套裤的性感帅哥 而且他们有些不是同性恋 The Mystery in the Meat (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top