ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

奏上

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -奏上-, *奏上*
Japanese-English: EDICT Dictionary
奏上[そうじょう, soujou] (n,vs) report to the Emperor [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And, you're just, you know, every year there is always one[CN] 有樂隊伴奏要比僅鋼琴伴奏好得多 因為節奏上更好掌控 The Voice (2011)
and if you could find people to play with you'd make the most tuneful, lush sounding records imaginable[CN] 如果你再能找到一个演奏上的搭档 你就能做出所能想象的最美丽,最悦耳的专辑 Belle and Sebastian: Fans Only (2003)
I have strong and flexible fingers... skillful, rhythmical.[CN] 手指灵活、有力 无论是在节奏上和力度上... 都相当到位 Hot Summer Days (2010)
You guys were pretty fierce yesterday. Too bad about that catch, though.[CN] 你们昨晚表现得不错 只是节奏上快了一点 How She Move (2007)
I said so to Count Tolstoy, and I asked him to tell the Czar.[JA] 皇帝陛下にも そう奏上を頼んだが... War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
The whole planet is attentive to these metronomes... of our hopes and illusions.[CN] 人类将希望跟幻想 寄托在这些节奏上 Home (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top