ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

天下無敵

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -天下無敵-, *天下無敵*
Japanese-English: EDICT Dictionary
天下無敵[てんかむてき, tenkamuteki] (adj-na,adj-no,n) (See 天下無双,天下無比) peerless; unequalled; unequaled [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The goddess Hera Yoon can't lose to someone like Hani, can you?[CN] 天下無敵的尹赫拉 輸給吳哈妮那樣的人的話 Episode #1.11 (2010)
Why, Young Master, you really are invincible! The title of Martial Master is all yours.[CN] 少爺,你的七煞拳真是天下無敵 盟主的寶座你坐定了 Spiritual Kung Fu (1978)
It can make one invincible.[CN] 何止厲害,簡直是天下無敵 Spiritual Kung Fu (1978)
Anyone who refuses to submit to his authority had better speak up right now![CN] 天下無敵的七煞拳法,有誰不服? - 不服的就站出來 - 什麼? Spiritual Kung Fu (1978)
Okay, so, uh, here's to being invincible.[JA] いいか それじゃいくぞ 天下無敵のために Last Vegas (2013)
I am... the invincible, honourable, supreme... one-and-only, unbeatable...[CN] 我就是天下無敵 小至尊,還有大俠龍一朗。 Spiritual Kung Fu (1978)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top