ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

大屠杀事件

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -大屠杀事件-, *大屠杀事件*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
南京大屠杀事件[Nán jīng dà tú shā shì jiàn, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄊㄨˊ ㄕㄚ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] the Nanjing massacre of December 1937; the Rape of Nanjing (documentary book by Iris Chang 張純如|张纯如) [Add to Longdo]
大屠杀事件[dà tú shā shì jiàn, ㄉㄚˋ ㄊㄨˊ ㄕㄚ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] massacre; Holocaust [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
to the military strategy which aims at securing victory,[CN] 所需的军事策略 针对犹太人的大屠杀事件 Shoah (1985)
This is Li Yun-chan at the scene of the massacre that took place inside the Central World Building.[CN] 记者李芸婵,目前所在的位置 是刚刚发生... 大屠杀事件的中央世界大楼现场 Double Vision (2002)
Where are the photos of that birthday-clown-massacre thing?[CN] 生日派对小丑大屠杀事件的照片呢? Superman Returns (2006)
This concludes our week on the Holocaust.[CN] 大屠杀事件说到这里为止 Apt Pupil (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top