ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -圉-, *圉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[圉, yǔ, ㄩˇ] stable, fence, corral; frontier, border
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ)  幸 (xìng ㄒㄧㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] enclosure,  Rank: 6,542

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǔ, ㄩˇ, ] stable; enclosure for horses; frontier; see 囹 prison, #81,782 [Add to Longdo]
[líng yǔ, ㄌㄧㄥˊ ㄩˇ, ] prison [Add to Longdo]
[yǔ rén, ㄩˇ ㄖㄣˊ, ] horse trainer; groom [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Attaboy.[CN] 你让这飞机转 就要在喝酒基金中交10块钱 2:22 (2017)
All these random guys can just look at you half-naked.[CN] 涴虳繚樅褫眕艘善斕 Elsewhere (2009)
Or none of them. Half these guys are anonymous.[CN] 麼籵籵祥岆 涴虳衄珨蚚糒備 Elsewhere (2009)
Taggart Transcontinental, the largest railroad in the country, was one of the few things still operating.[CN] 横贯大陆的塔格特这个家最大的铁路 也是少数几个在运行的事物 Atlas Shrugged: Who Is John Galt? (2014)
Guy spends half an hour...[CN] 豪賸珨跺苤奀... The Happy Wanderer (2000)
- You're in a jam and you know it. - Says you.[CN] 你身陷囹 你很清楚 谁说的 Double Indemnity (1944)
Bar 106, brass, do not forget we sharp that knife.[CN] 106苤誹 奪氈 梗咭賸秞覃婬詢秞 Bar 106, brass, do not forget we sharp that knife. Whiplash (2014)
You're still in my fucking spot. Are you hard of hearing?[CN] 你仍在我范内,你有听力问题嚒? Dragon Eyes (2012)
But if I win, you'll walk the streets naked.[CN] 不过 我要没事的话 你就要马上光着身体 去大街上走一 The Treacherous (2015)
I'd like to offer you half.[CN] 扂砑跤斕遜珨歎ヴ Marathon Man (1976)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top