ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

国民議会

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -国民議会-, *国民議会*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 国民議会 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *国民議会*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
フランクフルト国民議会[フランクフルトこくみんぎかい, furankufuruto kokumingikai] (n) Frankfurt Parliament [Add to Longdo]
国民議会[こくみんぎかい, kokumingikai] (n) national assembly (esp. France) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the same with my National Assembly.[JA] 我々の国民議会も 同じです Day 8: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top