ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

固定接続

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -固定接続-, *固定接続*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 固定接続 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *固定接続*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
固定接続[こていせつぞく, koteisetsuzoku] (n) {comp} permanent connection; fixed connection [Add to Longdo]
相手固定接続[あいてこていせつぞく, aitekoteisetsuzoku] (n) {comp} permanent virtual connection; PVC [Add to Longdo]
相手先固定接続[あいてさきこていせつぞく, aitesakikoteisetsuzoku] (n) {comp} Permanent Virtual Circuit; PVC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
固定接続[こていせつぞく, koteisetsuzoku] permanent connection, fixed connection [Add to Longdo]
相手固定接続[あいてこていせつぞく, aitekoteisetsuzoku] permanent virtual connection (PVC) [Add to Longdo]
相手先固定接続[あいてさきこていせつぞく, aitesakikoteisetsuzoku] Permanent Virtual Circuit, PVC [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top