ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

因為這通電話會很長 而我又 [...] 為 他們雖然剝奪了你的職責

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -因為這通電話會很長 而我又 [...] 為 他們雖然剝奪了你的職責-, *因為這通電話會很長 而我又 [...] 為 他們雖然剝奪了你的職責*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because this is gonna be a long call and I can't let you off... because even though you've been stripped of your duties...[CN] 因為這通電話會很長 而我又不願意中途被切斷 更因為 他們雖然剝奪了你的職責 Hannibal (2001)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

因為 (yīn wèi)這通 ()電話會 ()很長 () (ér) () (yòu)不願意 ()中途 (zhōng tú) (bèi)切斷 (qiē duàn) (gēng)因為 (yīn wèi) 他們 (tā men)雖然 (suī rán)剝奪 (bō duó) (le) () (de)職責 (zhí zé)

 


  

 
因為
 • (yīn wèi, ㄧㄣ ㄨㄟˋ) because; owing to; on account of [CE-DICT]
 • (ér, ㄦˊ) and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast) [CE-DICT]
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT]
 • (また) อีกครั้ง, และ \nตัวอย่าง また会いましょう แล้วเจอกันใหม่ [LongdoJP]
 • (また) (adv,conj,pref) (uk) again; and; also; still (doing something); (P) [EDICT]
 • (yòu, ㄧㄡˋ) (once) again; also; both... and...; again [CE-DICT]
中途
 • (ちゅうと) (n,adj-no) in the middle; half-way; (P) [EDICT]
 • (zhōng tú, ㄓㄨㄥ ㄊㄨˊ) midway [CE-DICT]
 • (ひ) (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee) [EDICT]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear [CE-DICT]
切斷
 • (qiē duàn, ㄑㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ) to cut off (a supply etc) [CE-DICT]
 • (こもごも) (adv) (uk) alternately; in succession [EDICT]
 • (こう) (n) (See 五更) one-fifth of the night (approx. 2 hours) [EDICT]
 • (ふけ) (n,n-suf) growing late; latening [EDICT]
 • (さら;あら(新);にい(新)) (n,adj-no) (1) (さら only) (arch) new (i.e. brand-new, never used); (pref) (2) new; (adj-na) (3) (更 only) obvious; natural [EDICT]
 • (gēng, ㄍㄥ) to change [CE-DICT]
 • (gèng, ㄍㄥˋ) more; even more; further; still; still more [CE-DICT]
他們
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT]
雖然
 • (suī rán, ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ) although; even though; even if [CE-DICT]
剝奪
 • (bō duó, ㄅㄛ ㄉㄨㄛˊ) deprive; expropriate; strip (of) [CE-DICT]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
職責
 • (しょくせき) (n) one's duty; responsibilities pertaining to one's work [EDICT]
 • (zhí zé, ㄓˊ ㄗㄜˊ) duty, responsibility, or obligation [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top