ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

回到浴盆去 吃些胺红让自己平静下来

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -回到浴盆去 吃些胺红让自己平静下来-, *回到浴盆去 吃些胺红让自己平静下来*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get back in the tub. Eat some reds and try to calm down.[CN] 回到浴盆去 吃些胺红让自己平静下来 Fear and Loathing in Las Vegas (1998)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

回到 (huí dào)浴盆 (yù pén) () 吃些 () (àn) (hóng) (ràng)自己 (zì jǐ)平静下来 ()

 


  

 
回到
 • (huí dào, ㄏㄨㄟˊ ㄉㄠˋ) return to [CE-DICT-Simplified]
 • (huí dào, ㄏㄨㄟˊ ㄉㄠˋ) return to [CE-DICT-Traditional]
浴盆
 • (yù pén, ㄩˋ ㄆㄣˊ) bathtub [CE-DICT-Simplified]
 • (yù pén, ㄩˋ ㄆㄣˊ) bathtub [CE-DICT-Traditional]
 • (qù, ㄑㄩˋ) to go; to leave; to remove; fourth tone of putonghua [CE-DICT-Simplified]
 • (qù, ㄑㄩˋ) to go; to leave; to remove; fourth tone of putonghua [CE-DICT-Traditional]
 • (àn, ㄢˋ) amine [CE-DICT-Simplified]
 • (àn, ㄢˋ) amine [CE-DICT-Traditional]
 • (hóng, ㄏㄨㄥˊ) bonus; popular; red; revolutionary [CE-DICT-Simplified]
 • (ràng, ㄖㄤˋ) to yield; to permit; to let sb do sth; to have sb do sth [CE-DICT-Simplified]
自己
 • (じこ) (n,adj-no) self; oneself; (P) [EDICT]
 • (zì jǐ, ㄗˋ ㄐㄧˇ) self; (reflexive pronoun); own [CE-DICT-Simplified]
 • (zì jǐ, ㄗˋ ㄐㄧˇ) self; (reflexive pronoun); own [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top