ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

嗯 谢谢夸奖 我们很喜欢

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -嗯 谢谢夸奖 我们很喜欢-, *嗯 谢谢夸奖 我们很喜欢*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, thank you, we enjoy it.[CN] 嗯 谢谢夸奖 我们很喜欢 Funny Games (2007)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

谢谢 夸奖 我们 喜欢

 


  

 
 • (ēn, ) (a groaning sound) [CE-DICT-Simplified]
 • (èn, ㄣˋ) (nonverbal grunt as interjection); OK, yeah; what? [CE-DICT-Simplified]
 • (en, ㄣ˙) interjection indicating approval, appreciation or agreement [CE-DICT-Simplified]
 • (ēn, ) (a groaning sound) [CE-DICT-Traditional]
 • (èn, ㄣˋ) (nonverbal grunt as interjection); OK, yeah; what? [CE-DICT-Traditional]
 • (en, ㄣ˙) interjection indicating approval, appreciation or agreement [CE-DICT-Traditional]
谢谢
 • (xiè xie, ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄝ˙) to thank; thanks [CE-DICT-Simplified]
夸奖
 • (kuā jiǎng, ㄎㄨㄚ ㄐㄧㄤˇ) to praise; to applaud; to compliment [CE-DICT-Simplified]
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT-Simplified]
 • (hěn, ㄏㄣˇ) (adverb of degree); quite; very; awfully [CE-DICT-Simplified]
 • (hěn, ㄏㄣˇ) (adverb of degree); quite; very; awfully [CE-DICT-Traditional]
喜欢
 • (xǐ huan, ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ˙) to like; to be fond of [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top