Search result for

善化镇

(1 entries)
(0.7486 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -善化镇-, *善化镇*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
善化镇[Shàn huà zhèn, ㄕㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄓㄣˋ, / ] (N) Shanhua (town in Taiwan) [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

善化 (shàn huà) (zhèn)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top