ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

商量什么

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -商量什么-, *商量什么*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Talking what over?[CN] 商量什么 The Greatest Game Ever Played (2005)
About what? C'mon lets jump![CN] 商量什么呀! Fit Lover (2008)
Calm down now. What did you want to discuss, Yukie?[CN] 有香你真是,静一静吧 幸枝,你说要商量什么 Battle Royale (2000)
What are you in such deep conversation about?[CN] 你们在这儿商量什么呢? Cassandra's Dream (2007)
He ruined my business, what's there to talk about?[CN] 你手下断我财路,还商量什么 Triad (2012)
What decision?[CN] 商量什么 Les gamins (2013)
Discuss what[CN] 商量什么 Cold War (2012)
So, uh... what's the buzz, huh?[CN] 你们在商量什么 The Gang Cracks the Liberty Bell (2008)
You consult with a knife to me what?[CN] 你带着刀来跟我商量什么 Ip Man 2 (2010)
Talk what things over?[CN] 商量什么 Rebecca (1940)
What is it?[CN] 商量什么? {\cH00FFFF}{\3cH000000}What is it? Tropical Fish (1995)
What's to discuss?[CN] 还商量什么? Jaane Tu... Ya Jaane Na (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top