ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

商量

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -商量-, *商量*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
商量[shāng liang, ㄕㄤ ㄌㄧㄤ˙,  ] (vi) ปรึกษา หารือ คุย ระวังเสียงคำอ่านที่ถูกต้องของพยางค์หลัง คือ เสียงเบา จะเป็น shang1 liang ไม่ใช่ shang1 liang2

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
商量[shāng liáng, ㄕㄤ ㄌㄧㄤˊ,  ] to consult; to talk over; to discuss; also pr. shang1 liang5 #5,640 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
商量[しょうりょう, shouryou] (n, vs) consideration; deliberation; discussion [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll pass you on to Captain Viengarten, but frankly I don't think it will get you any further.[CN] 我会跟威格特恩上校商量一下 但坦诚地说我觉得帮助不大 Night Train to Munich (1940)
Yeah, I maintain you've said enough, Smith.[CN] 好了,没得商量 你说得够多了,史密斯 The Long Voyage Home (1940)
Get out of the way. I reckon he'd rather try and walk it at that.[CN] 我想与令尊商量些事,但他却... Gone with the Wind (1939)
- It's just a little something I want to discuss with Mac.[CN] 只是我要跟麦商量些事情 The Palm Beach Story (1942)
Positively no![CN] 没有商量的余地 The Whole Town's Talking (1935)
Say, let me talk it over with the wife first.[CN] 让我先跟我老婆商量一下 Bordertown (1935)
Adolphus, I have something very serious to discuss with you.[CN] 阿多爾弗斯, 我有些 很重要的事要和你商量. Grand Hotel (1932)
I shall confer with him on the safety and conduct of the expedition but immediate authority will rest with him.[CN] 我会跟他商量远征沙漠的安全性 但他是最直接的最高领导人 Sahara (1943)
We'll go someplace and talk it over.[CN] 我們去別的地方商量一下. Grand Hotel (1932)
You'd age me 10 years but under the circumstances I forgive you.[CN] 你早就该和我商量 但是基于当时的环境 我原谅你了 The Dark Mirror (1946)
- Geraldine's future... and this little plan I have which I'd better discuss with you before –[CN] 一杰蕊的未来... 还有我的小小的计划 最好事先跟你商量一下 The Palm Beach Story (1942)
At least there'd be one less mouth to feed.[CN] 我要和亚士利先生商量 Gone with the Wind (1939)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top