Search result for

哈维 我认为这是个错误的决定

(1 entries)
(1.0543 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -哈维 我认为这是个错误的决定-, *哈维 我认为这是个错误的决定*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm COO, and you made me that for a reason.[CN] 哈维 我认为这是个错误的决定 Brooklyn Housing (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

哈维 (hā wéi) ()认为 (rèn wéi) (zhè) (shì) ()错误 (cuò wù) (de)决定 (jué dìng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top