ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

哈兰死在他的出生地迦勒底的吾珥 在他父亲他拉之先

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -哈兰死在他的出生地迦勒底的吾珥 在他父亲他拉之先-, *哈兰死在他的出生地迦勒底的吾珥 在他父亲他拉之先*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees...[CN] 哈兰死在他的出生地迦勒底的吾珥 在他父亲他拉之先 The Hot Spot (1990)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

哈兰 出生地 迦勒 父亲 他拉之先

 


  

 
 • (し) (n,n-suf) (1) death; decease; (2) (arch) (See 五刑) death penalty (by strangulation or decapitation); (P) [EDICT]
 • (sǐ, ㄙˇ) to die; impassable; uncrossable; inflexible; rigid; extremely [CE-DICT-Simplified]
 • (sǐ, ㄙˇ) to die; impassable; uncrossable; inflexible; rigid; extremely [CE-DICT-Traditional]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
出生地
 • (しゅっしょうち;しゅっせいち) (n) birthplace [EDICT]
 • (chū shēng dì, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄉㄧˋ) birthplace [CE-DICT-Simplified]
 • (chū shēng dì, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄉㄧˋ) birthplace [CE-DICT-Traditional]
 • (そこ) (n) bottom; sole; (P) [EDICT]
 • (てい) (n) (1) base (logarithmic, exponential, number system); radix; (2) base (triangle, cone, cylinder, etc.); (3) (arch) type; kind; extent; degree [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) (equivalent to 的 as possessive particle) [CE-DICT-Simplified]
 • (dǐ, ㄉㄧˇ) background; bottom; base; the end of a period of time; towards the end of (last month) [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) (equivalent to 的 as possessive particle) [CE-DICT-Traditional]
 • (dǐ, ㄉㄧˇ) background; bottom; base; the end of a period of time; towards the end of (last month) [CE-DICT-Traditional]
 • (wú, ㄨˊ) I; my [CE-DICT-Simplified]
 • (wú, ㄨˊ) I; my [CE-DICT-Traditional]
 • (ěr, ㄦˇ) pearl or jade earring [CE-DICT-Simplified]
 • (ěr, ㄦˇ) pearl or jade earring [CE-DICT-Traditional]
父亲
 • (fù qīn, ㄈㄨˋ ㄑㄧㄣ) father [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top