ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

叶子

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -叶子-, *叶子*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叶子[yè zi, ㄧㄝˋ ㄗ˙, / ] foliage; leaf, #10,348 [Add to Longdo]
叶子[zhǐ yè zi, ㄓˇ ㄧㄝˋ ㄗ˙, / ] deck of playing cards [Add to Longdo]
叶子[yè zi liè, ㄧㄝˋ ㄗ˙ ㄌㄧㄝˋ, / ] leaf arrangement; phyllotaxy (botany) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is a willow grows aslant a brook that shows his hoar leaves in the glassy stream.[CN] 小溪边斜长着一颗杨柳 它的银叶子映照在清水里 Hamlet (1948)
And the dove came in to him in the evening and lo, in her mouth was an olive leaf, plucked off.[CN] 嘴里叼着一个新摘下来的橄榄叶子 我们现在就制造舵和帆 The Bible: In the Beginning... (1966)
It sure was a cozy setup... that bundle of raw nerves and Max... and a dead monkey upstairs... and the wind wheezing through that organ once in a while.[CN] 这种安排真是够舒适的 那捆纯天然的叶子 马克思 ... 楼上的死猴子... Sunset Boulevard (1950)
The tree became a leaf, the house a door... and the city a house.[CN] 树木变成了叶子, 房子变成了门... 城市变成了家. Fando and Lis (1968)
Looks just like two leaves.[CN] 它翅膀看起来就像两片叶子 The Collector (1965)
Iris leaves...[CN] 鸢尾花的叶子... Gingakei (1967)
Do you know I was just about to destroy this leaf?[CN] 你知道我即将毁灭这片叶子吗? Lilith (1964)
That's what I get every month from Old Mr. Whiskers from now on.[CN] 看,200个卷心菜叶子 The Best Years of Our Lives (1946)
And now, after blowing the last leaves from the bald trees, the downy snowy winter has come.[CN] {\fn华文仿宋\fs16\1cHD1D1D1}此刻,当光秃的树上,最后一片叶子吹落之后 {\fn华文仿宋\fs16\1cHD1D1D1}白雪纷飞的冬天到来了 Vesna na Zarechnoy ulitse (1956)
The tree disguised itself as a leaf, the house as a door... and the city as a house.[CN] 树木用叶子掩饰,房子用门装扮 ... 城市用家点缀. Fando and Lis (1968)
I've been right here all the time, putting olive oil on my rubber plant leaves.[CN] 我一直都在这儿 替我的塑胶植物叶子上油 Vertigo (1958)
Places like this aren't made nowadays, with the current price of gold.[CN] 如今没有这种房子了 金叶子价钱太高 The Leopard (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top