ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

可怕的谬误 尊敬的神父? 真相是什么? 每个基督徒的良心.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -可怕的谬误 尊敬的神父? 真相是什么? 每个基督徒的良心.-, *可怕的谬误 尊敬的神父? 真相是什么? 每个基督徒的良心.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every Christian's conscience should tell him the difference between black and white[CN] 可怕的谬误 尊敬的神父? 真相是什么? 每个基督徒的良心... Mother Joan of the Angels (1961)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

可怕 (kě pà) (de)谬误 (miù wù) 尊敬 (zūn jìng) (de)神父 (shén fù)真相 (zhēn xiàng) (shì)什么 (shén me)每个 ()基督徒 (Jī dū tú) (de)良心 (liáng xīn).

 


  

 
可怕
 • (kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ) awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly [CE-DICT-Simplified]
 • (kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ) awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
谬误
 • (miù wù, ㄇㄧㄡˋ ㄨˋ) error; mistaken idea; falsehood [CE-DICT-Simplified]
尊敬
 • (そんけい) (n,vs) respect; esteem; reverence; honour; honor; (P) [EDICT]
 • (zūn jìng, ㄗㄨㄣ ㄐㄧㄥˋ) respect; to revere [CE-DICT-Simplified]
 • (zūn jìng, ㄗㄨㄣ ㄐㄧㄥˋ) respect; to revere [CE-DICT-Traditional]
神父
 • (しんぷ) (n) Catholic priest; abbe; (P) [EDICT]
 • (shén fù, ㄕㄣˊ ㄈㄨˋ) padre (title of Catholic priest); (spiritual) father [CE-DICT-Simplified]
 • (shén fù, ㄕㄣˊ ㄈㄨˋ) padre (title of Catholic priest); (spiritual) father [CE-DICT-Traditional]
真相
 • (しんそう) (n) truth; real situation; (P) [EDICT]
 • (zhēn xiàng, ㄓㄣ ㄒㄧㄤˋ) the truth about sth; the actual facts [CE-DICT-Simplified]
 • (zhēn xiàng, ㄓㄣ ㄒㄧㄤˋ) the truth about sth; the actual facts [CE-DICT-Traditional]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
什么
 • (shén me, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙) what; what?; who?; something; anything [CE-DICT-Simplified]
基督徒
 • (Jī dū tú, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄊㄨˊ) Christian [CE-DICT-Simplified]
 • (Jī dū tú, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄊㄨˊ) Christian [CE-DICT-Traditional]
良心
 • (りょうしん) (n) conscience; (P) [EDICT]
 • (liáng xīn, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄣ) conscience [CE-DICT-Simplified]
 • (liáng xīn, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄣ) conscience [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top