ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

另外三个女个属于上流阶层 她们在楼上的

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -另外三个女个属于上流阶层 她们在楼上的-, *另外三个女个属于上流阶层 她们在楼上的*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The three other ladies formed a kind of aristocracy and stayed upstairs in the "Jupiter" salon with their clients.[CN] 另外三个女个属于上流阶层 她们在楼上的"朱庇特沙龙"招待客人 Le Plaisir (1952)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

另外 三个 女个 属于 上流 阶层 她们 楼上

 


  

 
另外
 • (lìng wài, ㄌㄧㄥˋ ㄨㄞˋ) additional; in addition; besides; separate; other; moreover; furthermore [CE-DICT-Simplified]
 • (lìng wài, ㄌㄧㄥˋ ㄨㄞˋ) additional; in addition; besides; separate; other; moreover; furthermore [CE-DICT-Traditional]
属于
 • (shǔ yú, ㄕㄨˇ ㄩˊ) be classified as; to belong to; to be part of [CE-DICT-Simplified]
上流
 • (じょうりゅう) (n) (1) upper stream; upper course; upper reaches; (adj-no) (2) upstream; (n,adj-no) (3) upper classes; (P) [EDICT]
 • (shàng liú, ㄕㄤˋ ㄌㄧㄡˊ) upper class [CE-DICT-Simplified]
 • (shàng liú, ㄕㄤˋ ㄌㄧㄡˊ) upper class [CE-DICT-Traditional]
阶层
 • (jiē céng, ㄐㄧㄝ ㄘㄥˊ) hierarchy [CE-DICT-Simplified]
她们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they; them (for females) [CE-DICT-Simplified]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
楼上
 • (ろうじょう) (n) (See 楼閣) on top of a tall building; balcony; upper floor [EDICT]
 • (lóu shàng, ㄌㄡˊ ㄕㄤˋ) upstairs [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top