ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

古典乐

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -古典乐-, *古典乐*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古典乐[gǔ diǎn yuè, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄩㄝˋ, / ] classical music (mainly western) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sure, I like classical. Anything but Berlioz.[CN] 古典乐很好,但别放白辽士的 Sleeping with the Enemy (1991)
To a classical musician, jazz is like[CN] 我这种学古典乐的人 Swing Girls (2004)
Obviously we are looking for someone who really, really hates classical music[CN] 很明显 我们在寻找 一个相当恨古典乐的人 看这个 The Widow's Son in the Windshield (2007)
Hey, my brother, can I borrow a copy of your Hey Soul Classics?[CN] 我向你买一张灵魂古典乐 Say Anything... (1989)
I see you're a fan of the classics[CN] 看来你是古典乐 In Her Shoes (2005)
I usually play, uh, classical in the afternoon... and, uh, jazz in the evening.[CN] 我经常在下午放古典乐... 晚上放爵士 John and Mary (1969)
- So what did he like to do?[CN] 听什么音乐? 他喜欢爵士和古典乐 Bad Company (2002)
Classical][CN] 古典乐] The House on Telegraph Hill (1951)
Uh, I'm a little too nervous to play classical.[CN] 我现在没法弹古典乐 Trick (1999)
Are they all classical?[CN] 全都是古典乐吗? WXIII: Patlabor the Movie 3 (2002)
Whether you're a lover of jazz, gospel, classic or rock... you'll be able to select the kind of sound... that is going to fit whatever kind of music you enjoy.[CN] 不管是爵士、摇滚或古典乐 你都能选择不同的音乐效果 Holy Man (1998)
What kind of sports was he into?[CN] 古典乐 Bad Company (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top