ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

参照系

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -参照系-, *参照系*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
参照系[cān zhào xì, ㄘㄢ ㄓㄠˋ ㄒㄧˋ, / ] frame of reference; coordinate frame (math.) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You don't have any siblings, so you have no frame of reference[CN] 你没有任何兄弟姐妹, 所以你有没有参照系 The Color Wheel (2011)
Now, if you were biting on the olive you'd be on a non-inertial reference frame and would-[CN] 如果你坐在那颗橄榄上 你就是一个非惯性参照系 并会... The Fuzzy Boots Corollary (2007)
My friend does make a decent point about the money.[CN] 小子 参照系会慢慢移到你那边的 是吧? Boy, frame of reference will just sneak up on you, won't it? The Helium Insufficiency (2015)
So, given a constant frame of reference within which to experiment... according to Galileo's original principles... and accepting the hypothesis that light always travels... at 186,282.397... miles per second in all directions at once... the main point I've demonstrated... is that all measurements of time and space... are necessarily made relative to a single observer... and are not necessarily the same for two independent observers.[CN] 所以呢,在一个固定参照系内进行实验... 根据伽利略的原始定律... 并且假设光速是恒定不变的... Insignificance (1985)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top