ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

卵割

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -卵割-, *卵割*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 卵割 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *卵割*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
貝割;貝割り;卵割り;卵割;穎割り;穎割[かいわり, kaiwari] (n) radish sprout [Add to Longdo]
卵割[らんかつ, rankatsu] (n) cleavage (in embryology); segmentation [Add to Longdo]
卵割[らんかつこう, rankatsukou] (n) (See 割腔) cleavage cavity; segmentation cavity [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top