ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

南方王国的骑士守卫它的城墙 [...] 族的带动下,德鲁伊的大圈,

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -南方王国的骑士守卫它的城墙 [...] 族的带动下,德鲁伊的大圈,-, *南方王国的骑士守卫它的城墙 [...] 族的带动下,德鲁伊的大圈,*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Knights of the southern kingdoms guard its ramparts, ever fearful of the mysterious north, where some clans, led by a wise circle of druids, are content to work their lands in peace, while others envision a day[CN] 南方王国的骑士守卫它的城墙, 曾经害怕神秘的北部, 其中,一些部族的带动下,德鲁伊的大圈, Dragonheart 3: The Sorcerer's Curse (2015)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

南方 王国 骑士 守卫 城墙 曾经 害怕 神秘 北部 其中 一些 部族 带动 德鲁伊 大圈

 


  

 
南方
 • (なんぽう) (n,adj-no) south; southern; southward; (P) [EDICT]
 • (nán fāng, ㄋㄢˊ ㄈㄤ) south; the southern part of the country; the South [CE-DICT-Simplified]
 • (nán fāng, ㄋㄢˊ ㄈㄤ) south; the southern part of the country; the South [CE-DICT-Traditional]
王国
 • (おうこく) (n) kingdom; monarchy; (P) [EDICT]
 • (wáng guó, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ) kingdom; realm [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
骑士
 • (qí shì, ㄑㄧˊ ㄕˋ) a knight (i.e. nobility in Europe); a cavalier [CE-DICT-Simplified]
守卫
 • (shǒu wèi, ㄕㄡˇ ㄨㄟˋ) guard [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) it (used for things) [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) it (used for things) [CE-DICT-Traditional]
城墙
 • (chéng qiáng, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄤˊ) city wall [CE-DICT-Simplified]
曾经
 • (céng jīng, ㄘㄥˊ ㄐㄧㄥ) once; already; former; previously; ever; (past tense marker used before verb or clause) [CE-DICT-Simplified]
害怕
 • (hài pà, ㄏㄞˋ ㄆㄚˋ) to be afraid; to be scared [CE-DICT-Simplified]
 • (hài pà, ㄏㄞˋ ㄆㄚˋ) to be afraid; to be scared [CE-DICT-Traditional]
神秘
 • (しんぴ) (adj-na,n,adj-no) mystery; (P) [EDICT]
 • (shén mì, ㄕㄣˊ ㄇㄧˋ) mysterious; mystery [CE-DICT-Simplified]
北部
 • (ほくぶ) (n,adj-no) northern part; the north (of a region); (P) [EDICT]
 • (běi bù, ㄅㄟˇ ㄅㄨˋ) northern part; Tonkin (region in Vietnam) [CE-DICT-Simplified]
 • (běi bù, ㄅㄟˇ ㄅㄨˋ) northern part; Tonkin (region in Vietnam) [CE-DICT-Traditional]
其中
 • (qí zhōng, ㄑㄧˊ ㄓㄨㄥ) among; in; included among these [CE-DICT-Simplified]
 • (qí zhōng, ㄑㄧˊ ㄓㄨㄥ) among; in; included among these [CE-DICT-Traditional]
一些
 • (yī xiē, ㄧ ㄒㄧㄝ) some; a few; a little [CE-DICT-Simplified]
 • (yī xiē, ㄧ ㄒㄧㄝ) some; a few; a little [CE-DICT-Traditional]
部族
 • (ぶぞく) (n,adj-no) tribe; clan; house; (P) [EDICT]
 • (bù zú, ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ) tribe; tribal [CE-DICT-Simplified]
 • (bù zú, ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ) tribe; tribal [CE-DICT-Traditional]
带动
 • (dài dòng, ㄉㄞˋ ㄉㄨㄥˋ) to spur; to provide impetus; to drive [CE-DICT-Simplified]
 • (か) (suf) under (being in said condition or environment) [EDICT]
 • (げ) (n) (1) lowness (of degree, value, etc.); inferiority; (2) second volume (of two); third volume (of three) [EDICT]
 • (した) (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as 下から, 下より, etc.) just after; right after; (n,adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 下取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 下準備) preliminary; preparatory; (P) [EDICT]
 • (しも) (n) (1) (ant [EDICT]
 • (もと) (adv) (sometimes written 元) under (esp. influence or guidance); (P) [EDICT]
 • (xià, ㄒㄧㄚˋ) down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down [CE-DICT-Simplified]
 • (xià, ㄒㄧㄚˋ) down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top