ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

半切

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -半切-, *半切*
Japanese-English: EDICT Dictionary
半切[はんせつ, hansetsu] (n,vs) half size [Add to Longdo]
半切[はんきれ, hankire] (n) half a piece [Add to Longdo]
半切[はんきっぷ, hankippu] (n) half-price ticket [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- In half?[CN] -对半切? Bernard and Doris (2006)
Three keys, half already cut and bagged.[CN] 一共三块 有一半切好包好了 Kiss (2011)
Isn't Neka half Cherokee?[CN] Neka不是有一半切诺基人血统吗? Real Deal (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top