ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

励ます

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -励ます-, *励ます*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
励ます[はげます, hagemasu] Thai: ปลอบใจ English: to encourage
励ます[はげます, hagemasu] Thai: เชียร์ English: to cheer

Japanese-English: EDICT Dictionary
励ます[はげます, hagemasu] (v5s,vt) to encourage; to cheer; to raise (the voice); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You come to encourage him.君は彼を励ます。 [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You couldn't cheer her up.[JA] そう励ますんだよ The Mamiya Brothers (2006)
To cheer me up.[JA] 俺を励ますために? One Day (2011)
The White Orchid. There's a private party honouring my husband.[JA] ホワイト・オーキッドで 主人を励ます会を開くの Farewell, My Lovely (1975)
Encouraged how?[JA] - どうやって 励ますの? Blood Brothers (2009)
I think I know just the thing to cheer you up-- cabaret.[JA] 君を励ますとっておきの場所がある キャバレーだ Ruby Slippers (2012)
You know, encourage him to pursue this?[JA] 彼がこれを追い続けるのを励ますの? Burned (2013)
By learning wilderness skills and teamwork through an up-close experience with Mother Nature.[JA] 母なる自然との密接な経験を通して得た 自然の中で生きる知恵と チームワークによって励ますんだ Blood Brothers (2009)
That's nice, like a Good Samaritan.[JA] それはいいね 励ますなんて The Heat (2013)
It leaps up, inflamed with delight![JA] なんと激しく 歌はこの心臓を点火し 励ますことか! Siegfried (1980)
Some people who aren't geniuses have an ability to stimulate it in others.[JA] 平凡な人間は 他人を励ますのが上手い The Hounds of Baskerville (2012)
Give him strength.[JA] オッドを励ます Odd Thomas (2013)
All I could do was encourage him by telling him to keep on trying.[JA] 僕はただ あきらめるな がんばれって 励ます事ぐらいしか できなくて Hinokio: Inter Galactic Love (2005)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
励ます[はげます, hagemasu] aufmuntern, ermuntern, anspornen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top