Search result for

到底该用什么心情去面对爸爸 说真的 我到现在还不知道

(1 entries)
(0.9002 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -到底该用什么心情去面对爸爸 说真的 我到现在还不知道-, *到底该用什么心情去面对爸爸 说真的 我到现在还不知道*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay, today is February 2, so seat number 22, please start reading...[CN] 到底该用什么心情去面对爸爸 说真的 我到现在还不知道 Choices (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

到底 (dào dǐ)该用 (gāi yòng)什么 (shén me)心情 (xīn qíng) ()面对 (miàn duì)爸爸 (bà bà) 说真的 (shuō zhēn de) () (dào)现在 (xiàn zài) (hái) ()知道 (zhī dào)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top